Egészségügyi technika

Egészségügyi technika ágazat

Fogtechnikus

Egészségügyi technika ágazat érettségire épülő 3 éves képzése. A fogtechnikusok minősített fogtechnikai laboratóriumokban fogpótlásokat, fogműveket készítenek. Munkájuk célja, hogy pótolják a hiányzó természetes, maradandó fogakat, megoldják a funkcionális és esztétikai problémákat.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a változatosságot, érdekli a digitális technika használata, magasfokú szín és formai érzékkel rendelkező alkotó foglalkozást keres.

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA

A szakmaterület a fogtechnikus és az optika ágazatokat foglalja magában. Iskolánkban a fogtechnikus szakmát tanulhatják a hozzánk jelentkező tanulók.

A fogtechnikusok minősített fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, fogműveket készítenek. Munkájuk célja, hogy pótolják a hiányzó természetes maradó fogakat, megoldják a funkcionális és az esztétikai problémákat.

A fogpótlások készítésénél szakmai gnathológiai, esztétikai, fonetikai, higiéniai, szocializációs szempontokat vesznek figyelembe.