Kisgyermekgondozó, -nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma

Kisgyermekgondozó, -nevelő

A szakma ismertetése

Szociális ágazat 2 éves képzése (érettségi utáni szakképzésben), amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.