Térítési díj

Kedves Érdeklődő!

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 3. §-a és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 4. § (2) bekezdés értelmében térítési díjat fizet az, aki

  • 3. szakmát tanul, (tehát a szakképzés ingyenessége nem vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy az első két szakmai végzettsége állami finanszírozott, vagy önköltséges / nappali vagy esti munkarendű volt-e)
  • illetve a 2. szakmát tanulva a harmadik tanévet meghaladó számú tanévét kezdi
  • a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyamot megismétli.

A tanulót a tanulmányi átlaga és a szociális helyzete alapján térítési díj-kedvezmény illeti meg. Az ehhez kapcsolódó kérelem nyomtatványát beiratkozás után tesszük elérhetővé, melyet 2021. szeptember 15-ig kell elektronikusan vagy személyesen beadnia.
A szakképzést megkezdő, újonnan beiratkozott tanulók első félévi térítési díját 3,49-es átlaggal kell számolni (32.375 Ft/félév)

A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet a félév során változhat, ezért a 2. félévi tandíj és térítési díj összegét az iskola, kérelem esetén, újra meghatározza az érintett tanulók esetében.

  • pl. 4,5 tanulmányi átlag felett, illetve pl. 107.000 Ft/1 főre jutó nettó jövedelem esetén 13.875 Ft/2. félév lenne a térítési díja.
  • pl. 4,1 és 4,49 közötti tanulmányi átlagnál, ugyanezen jövedelem esetén 18.500 Ft/2. félév lenne a térítési díja.
A térítési díj befizetésének határideje:
  • a tanítási év első félévi részletét október 15-ig
  • a tanítási év második félévi részletét március 15-ig kell átutalni.

Szeged, 2021. március 9.

Horváth Levente Attila
igazgató