Mentőápoló (HÍD képzés) beszámítási eljárásrend

Mentőápoló

 • Az ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat
 • A szakma megnevezése: Mentőápoló
 • A szakma azonosító száma: 5 0913 03 11

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Amennyiben Ön rendelkezik, vagy az idei tanév május-júniusi vizsgaidőszakában szerez OKJ gyakorló mentőápoló szakképesítést, lehetősége van egy rövidített un. HÍD SZKJ szerinti szakma megszerzésére, kizárólag felnőttképzési jogviszonnyal (szombati konzultációs, hétköznapi duális képzőhelyen történő területi gyakorlati oktatással). A 3. szakma megszerzéséig térítésmentesen.

2013. szeptember 01-től érvényes szakképzési kerettanterv szerinti:
Gyakorló mentőápoló (52 723 03)
2016. szeptember 01-től érvényes szakképzési kerettanterv szerinti:
Gyakorló mentőápoló (54 723 01)
2018. szeptember 01-től érvényes szakképzési kerettanterv szerinti:
Gyakorló mentőápoló (54 723 01)

szakképesítések.

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.
Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint (az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével)
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges.
 1. Matematikai ismeretek megfelelő alkalmazása (alapműveletek, százalék, törtek, mértékegységek ismerete, átváltása).
 2. Jó megfigyelőképesség (ábrák, jelenségek megfigyelése, értelmezése).
 3. Alapvető összefüggések meglátása. Megfelelő kommunikáció szóban és írásban (érthető beszéd, képes a tapasztalatait megfogalmazni, figyelembe veszi mások véleményét, megérti és visszaadja az írásban vagy szóban kapott információt, olvasható írás, szöveg pontos leírása, rövid szöveg alkotása).
 4. Alapvető viselkedési normák betartása.
 5. Pszichikai alkalmassági vizsgálat:
  • pszichés egyensúly megléte,
  • devianciák hiánya,
  • intellektuális képességek megléte,
  • figyelmi képességek megfelelősége,
  • személyiségi sajátosságok megfelelősége,
  • pályamotiváció megfelelősége
 6. Vizsgálandó személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés.

Kizáró tényezők: Diszkalkulia, diszgráfia, korlátozott kommunikációs képesség, a magyar nyelv legalább B2 szintű ismeretének hiánya.

Az oktatás menetrendje felnőttképzési jogviszonyban

Tanítási időtartam I. félév (8x10 óra konzultáció)
Képzési forma személyes jelenlétet igénylő konzultáció digitális oktatás (otthoni, saját felkészülés) duális képzőhelyen töltendő területi gyakorlat
tanóra / félév 80 136 270

A személyes jelenlétet igénylő konzultációk szombati napokon: szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben 2-2 alkalommal lesznek megtartva.

Szeged, 2021. április 10.

Horváth Levente Attila
igazgató