Korábbi tanulmányok beszámítása, felmentés

Tisztelt Érdeklődő!

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

62. § [A korábbi tanulmányok, gyakorlat beszámítása] szerint:
a szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint
a) a szakképző intézményben, a köznevelési intézményben és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat az adott szakmára előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell számítani,
b) a szakképzés megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött szakirányú gyakorlati időt a szakirányú oktatás idejébe be kell számítani,
c) a tanulmányi követelmények az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthetők.
157. § A tanulónak joga van arra, hogy
b) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, illetve korábbi tanulmányai beszámítását

BESZÁMÍTÁS

A beszámítható előzetes tanulmányokról készül egy un. beszámítási eljárásrend. Figyelembe vesszük

  • előző, befejezett OKJ-s végzettségét
  • megszerzésének idejét
  • OKJ-s végzettség ágazatát (pl. egészségügy, szociális)

A beszámítással a képzési ideje rövidebb lesz. Az eljárásrend elkészítése várhatóan 2021. május. Az iskola honlapján tudja megtekinteni és ennek ismeretében tudja jelentkezését megtenni, szintén az iskola honlapján 2021. augusztus 09. napjáig.

FELMENTÉS

Amennyiben

  • nincs befejezett OKJ-s végzettsége, de van sikeres szakképzésben eltöltött tanéve
  • felsőoktatásban tanult
  • diplomával rendelkezik tantárgyi felmentésre adhat be kérelmet.

A tantárgyi felmentések egy tanévre készülnek, de a 2. félévben kezdődő tantárgyakra is szeptemberben kell kérni a felmentést.
Évismétlő tanuló sem elméletre, sem gyakorlatra nem adhat be felmentési kérelmet.

A kérelmet (formanyomtatványt) az iskola titkárságára (ügyfélfogadási időben) kell beadni, a felmentést igazoló dokumentumok fénymásolatával együtt, a beiratkozást követően szeptember 15. napjáig.

Felmentés - gyakorlati órák

Az új szakmai és képzési jegyzék szerinti tananyagtartalom, eltér a korábbi tanulmányok alatti tananyagtartalomtól, ezért gyakorlatból nem kérhető felmentés. Ha van OKJ-s, azonos ágazati végzettsége, akkor a beszámítás jöhet szóba, képzési idő csökkentésével.

Felmentés - elméleti órák

  • A felmentés akkor adható meg, ha a korábban tanult tantárgyat 5 éven belül tanulta és annak óraszáma és tananyagtartalma minimum megegyezik a felmentési, beszámítási kérelemben szereplő tantárgyak óraszámával, tananyagtartalmával, valamint a korábban tanult tantárgy osztályzata jeles vagy jó. Akkor is adható felmentés, ha a tantárgy megnevezése nem egyezik meg a képzés tantárgyának a megnevezésével.
  • A felmentés határozatába a korábban szerzett osztályzat kerül rögzítésre.
  • A kérelem elbírálásáig az órák látogatása és a követelmények teljesítése kötelező.

Szeged, 2021. március 11.

Horváth Levente Attila
igazgató