Divat- és stílustervező (54 211 02)

a 2016/17-es tanévben 13. évfolyamon a képzés nem indul!

A szakképesítés alapadatai

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02
 • A szakképesítés megnevezése: Divat- és stílustervező
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 • Szint: emeltszintű szakképesítés
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • A divat- és stílustervező szakra jelentkezőknek egy 8-10 db-ból álló portfóliót kell beadni, amiben lenni kell alakrajznak is.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A stílustanácsadó és divattervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi-, festészeti- és öltözék-kivitelezési ismeretekkel rendelkező szakember. Ruhatervezői és stílustanácsadói feladatokat lát el, figyelembe véve a megrendelő elvárásait, adottságait, tulajdonságait (alkat, életkor, egyéniség, öltözködési stílus), az aktuális divatirányzatokat, funkcionális és esztétikai szempontokat, a gazdaságossági tényezőket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • ruhatervező iparművész irányításával vagy önállóan végezni öltözködési- és stílustanácsadást
 • figyelemmel kísérni a jelentős hazai és nemzetközi tervezők, cégek divatirányzatait és a szín-, alapanyag-, formatrendeket
 • öltözéket, kiegészítőt tervezni - szabad kézzel vagy számítógépes programmal, kollekciót állítani össze - adott formai, stilisztikai viszonyoknak megfelelően
 • szabásmintát és gyártmányrajzot készíteni, munkafolyamatát dokumentálni
 • elképzeléseit vizuálisan is tudja prezentálni - vázlat, divatrajz formájában, szabad kézzel vagy számítógépes program segítségével
 • öltözékek, kollekciók bemutatásában részt venni (divatfotó, divatfilm, kiállítás, divatbemutató), ezekhez koncepciót kialakítani
 • részt venni modellügynökségek, divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök kialakításában
 • figyelemmel kísérni a kortárs divat alkotásait, eredményeit, alkotók munkáit
 • ismerni és alkalmazni a kortárs média lehetőségeit
 • forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani
 • tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági - jogi feltételeiről
 • alkalmazni marketing ismereteit
 • kialakítani vevőkörét - piacot kutatni, megrendelőt, megbízót keresni
 • vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában megjeleníteni
 • folyamatosan felhasználni, bővíteni művészettörténeti, népművészeti és művészetelméleti ismereteit
 • részt venni a kivitelezés, a gyártás folyamatában, hogy a tervnek megfelelő termék készüljön el

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
2723 Iparművész, gyártmány és ruhatervező Stylist
Divattervező

Szakmai és vizsgakövetelmények