Divat- és stílustervező (54 211 02)

A szakképesítés alapadatai

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02
 • A szakképesítés megnevezése: Divat- és stílustervező
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot követően 60 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra.

  Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni két éves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is. Például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere (Például Erasmus) formájában is.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
2723 Iparművész, gyártmány és ruhatervező Stylist, arculattervező
Divattervező
Terméktervező, textil

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A stílustanácsadó és divattervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi-, festészeti- és öltözék kivitelezési ismeretekkel rendelkező szakember.
Divattervezői és stílustanácsadói feladatokat lát el, figyelembe véve a megrendelő elvárásait, adottságait, tulajdonságait (alkat, életkor, egyéniség, öltözködési stílus), az aktuális divatirányzatokat, funkcionális és esztétikai szempontokat, a gazdaságossági tényezőket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • ruhatervező iparművész irányításával vagy önállóan végezni öltözködési- és stílustanácsadást
 • figyelemmel kísérni a jelentős hazai és nemzetközi tervezők, cégek divatirányzatait és a szín-, alapanyag-, formatrendeket
 • öltözéket, kiegészítőt tervezni - szabadkézzel vagy számítógépes programmal, kollekciót állítani össze - adott formai, stilisztikai viszonyoknak megfelelően
 • a tervezési és kivitelezési folyamatokat ismerni, felügyelni és dokumentálni
 • elképzeléseit vizuálisan is tudja prezentálni - vázlat, divatrajz formájában, szabadkézzel vagy számítógépes program segítségével
 • öltözékek, kollekciók bemutatásában részt venni (divatfotó, divatfilm, kiállítás, divatbemutató), ezekhez koncepciót kialakítani
 • részt venni modellügynökségek, divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök layoutjának kialakításában
 • figyelemmel kísérni a kortárs divat alkotásait, eredményeit, alkotók munkáit
 • ismerni és alkalmazni a kortárs média lehetőségeit
 • forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani
 • tájékozódni a saját szakterületén belül a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági - jogi feltételeiről
 • alkalmazni marketing ismereteit
 • kialakítani vevőkörét - piacot kutatni, megrendelőt, megbízót keresni
 • vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában megjeleníteni
 • folyamatosan felhasználni, bővíteni művészet elméleti és történeti ismereteit
 • részt venni a kivitelezés, a gyártás folyamatában, hogy a tervnek megfelelő termék készüljön el

Szakmai és vizsgakövetelmények