Jelentkezés szakképzéseinkre, a 2020/2021-es tanévre

A 2020/2021-es tanítási évre vonatkozóan, a szakképzéseinkre történő jelentkezést online módon kívánjuk lebonyolítani.

Ennek megfelelően a 2020/2021-es tanévben indítandó szakképzéseinkre az alábbi űrlap kitöltésével lehet jelentkezni.

Jelentkezési lap NAPPALI tagozatos, érettségihez kötött szakképzésre

  • Jelentkezési lap nappali tagozatos 1/13. évfolyamra, azon tanulók számára, akik NEM ágazati szakmai érettségit tettek VAGY nem a középiskolában tanult ágazatban szeretnék folytatni a tanulmányaikat: jelentkezési űrlap

Jelentkezési lap NAPPALI tagozatos, érettségihez kötött szakképzésre (ágazati szakmai érettségivel)

  • Jelentkezési lap nappali tagozatos 5/13. évfolyamra, azon tanulók számára, akik ágazati szakmai érettségivel rendelkeznek (vagy idén szerzik azt meg) és 5/13. évfolyamon szeretnék folytatni tanulmányaikat abban az ágazatban, amelyben érettségiztek (vagy idén érettségiznek): jelentkezési űrlap

Jelentkezési lap FELNŐTTKÉPZÉSI JOGVISZONY ("= ESTI") keretében folyó (érettségihez kötött) szakmai oktatásra

Jelentkezési lap iskolarendszeren kívüli Gyógyszerkiadó szakasszisztens (55 720 02) szakképzés-ráépülésre

Beiratkozás

A beiratkozás pontos helyéről, módjáról és idejéről, a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címre később küldünk részletes tájékoztatást.

A beiratkozáskor kérjük hozzák magukkal személyigazolványukat, lakcímkártyájukat, TAJ kártyájukat, adóigazolványukat, érettségi bizonyítványukat (és annak fénymásolatát), a kitöltött Egészségügyi adatlapot, és a Nyilatkozat a már megszerzett államilag elismert szakképesítés(ek)ről című nyomtatványt.