Tájékoztató az iskolarendszerű felnőttképzési jogviszony ("esti") keretében indítandó szakmákra vonatkozó beiratkozás, ALKALMASSÁGI feltételéről

Kedves Érdeklődő!

A szakmai alkalmassági vizsgálat a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat.
Ezt akkor kell végezni, ha a szakképesítés megszerzése egészségügyi alkalmassági követelményekhez kötött. Ennek hiányában nem vehető fel az adott szakképesítésre a jelentkező.

A szakmai alkalmassági vizsgálatot kizárólag Foglalkozás-egészségügyi szakorvos végezheti. Háziorvos, amennyiben nem rendelkezik foglalkozás egészségügyi szakorvosi végzettséggel és jogosultsággal, nem jogosult kiállítani ilyen dokumentumot.

Jogi indoklás:
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szól a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről:
1. § rendelet alkalmazásában: b) szakmai alkalmassági vizsgálat a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat;

Kizárólag abban az esetben tudunk Önnel felnőttképzési szerződést kötni, ha hozza az 1. sz. mellékletben szereplő dokumentumot a beiratkozáskor és "alkalmas" az adott szakmára, szakmairányra.

Kérem, hogy arra az egy szakmára, szakmairányra kérjen alkalmassági vizsgálatot, amire jelentkezett, és amire visszaigazolást küldtünk, hogy jelentkezését elfogadtuk.

Lakóhelyéhez legközelebb lévő, de bármilyen településen rendelő foglalkozás egészségügyi szakorvoshoz el tud menni, a helyi rendelési, betegtalálkozási feltételeket követve. A szakorvos díjazás ellenében tudja kiállítani Önnek az alkalmassági véleményt, melynek pontos összegéről ott tud felvilágosítást kapni. Eddigi információink alapján ez 10.000-15.000 Ft körüli összeg.

A Képzési és Kimeneteli Követelmény szerint bizonyos szakmáknál, szakmairányoknál pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges:

EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT:

 • Általános ápoló (5 0913 03 01)
 • Mentőápoló (5 0913 03 11)
 • Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
  • Radiográfiai asszisztens szakmairány
 • Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)
  • Gyógymasszőr szakmairány
  • Fizioterápiás asszisztens szakmairány

SZOCIÁLIS ÁGAZAT:

 • Kisgyermekgondozó, -nevelő (5 0922 22 02)

A szakmájára vonatkozó pályaalkalmassági nyilatkozatot, 1 példányba kell majd hoznia a beiratkozásra, saját maga általi kitöltés után.

További részletek:

Szeged, 2021. március 9.

Horváth Levente Attila
igazgató

Letölthető fájlok