Szövettani szakasszisztens (55 725 21)

A szakképesítés-ráépülés alapadatai

 • A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 21
 • A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szövettani szakasszisztens
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 40%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A szakképzés-ráépülésre történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Gyakorló szövettani asszisztens (54 725 05) szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör
3324 Orvosi laboratóriumi asszisztens Szövettani asszisztens

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különböző kutatóhelyek, gyógyszergyárak szövettani laboratóriumaiban önállóan dolgozik. Feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára. Laboratóriumi alapműveleteket végez, speciális eszközöket, automata berendezéseket működtet, használ. Különféle szövettani rutin- és speciális festési eljárásokat, enzim- és hisztokémiai reakciókat alkalmaz. Felhasználói szinten számítógépet kezel, archiválási feladatokat lát el.
Munkája során különböző minőségbiztosítási módszereket követ.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • szövettani vizsgálati anyagot előkészíteni
 • fixáló és egyéb oldatokat készíteni
 • elektrokémiai méréseket végezni
 • elektrokémiai elválasztási technikákat alkalmazni
 • szövettani vizsgálatra érkező anyagokat rögzíteni
 • szövettani vizsgálati anyagot indítani
 • szövettani anyagokat vízteleníteni
 • beágyazni
 • speciális beágyazásokat alkalmazni
 • kenetet készíteni, festeni
 • szövettani anyagokból metszeteket készíteni, festeni, fedni
 • fagyasztott metszetet készíteni, festeni
 • sejteket és szöveteket tenyészteni
 • méréstechnikai műveleteket végezni
 • festő-, beágyazó és egyéb szövettani automata berendezéseket működtetni
 • automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartani
 • fény-, polarizációs- és fluoreszcens mikroszkópot használni
 • mikrohullámú technikát alkalmazni
 • speciális festéseket, enzim- és hisztokémiai reakciókat végezni
 • demonstrációs anyagot készíteni
 • archiváláshoz digitális felvételeket készíteni
 • speciális egészségügyi informatikai rendszerben archiválási feladatokat ellátni
 • szövettani mintákat archiválni, tárolni
 • minőségbiztosítási módszereket alkalmazni
 • munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelemi előírásokat betartani, veszélyes hulladékot kezelni

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
55 725 03 Citológiai szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 725 07 Immunhisztokémiai, és molekuláris biológiai szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
54 720 04 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
55 723 01 Ápoló azonos ágazat
55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

Szakmai és vizsgakövetelmények