Perioperatív asszisztens (54 720 04)

A szakképesítés alapadatai

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 720 04
 • A szakképesítés megnevezése: Perioperatív asszisztens
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 60%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3321 Általános egészségügyi asszisztens Perioperatív asszisztens

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A perioperatív asszisztens szakértelmével hozzájárul a műtői környezetben végzett műtéti, és egyéb invazív beavatkozások kivitelezésében. Kompetencia szintjének megfelelően szorosan együttműködik a beavatkozást végző személyekkel, műtői személyzettel, aneszteziológussal, műtői beavatkozásokat támogató technikai személyzettel függő és független tevékenységek kivitelezésében. Együttműködik a páciens állapotfelmérésében, kezelési terv elkészítésében, a beavatkozás alatti megfigyelésben, monitorizálásban, az értékelésben. Ismereteivel támogatja egy vagy több operatív ellátás területét, technikai eszközök használatát. A perioperatív asszisztens asszisztensi szolgáltatást nyújt az ellátás preoperatív, operatív és posztoperatív időszakában. A perioperatív asszisztens óvja, és védi az ellátásra kerülő páciensi jogait, érdekeit. Szorosan együttműködik és támogatja a betegeket, azok hozzátartozóit. Szerves résztvevője az egynapos sebészeti beavatkozásra kerülő betegek menedzselésében, kompetencia szintjének megfelelően. Képesek önállóan, a páciens kritikus állapot romlása esetén segítségkérésre, majd az ALS vagy BLS algoritmusának megfelelő önálló tevékenységek elkezdésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • csapat munkában dolgozni
 • a betegjogokat a gyakorlatban alkalmazni
 • használni a perioperatív ellátásban alkalmazott orvosi és ápolási informatikai eszközöket (rendszeresített számítógépes betegdokumentációt)
 • dokumentálni a beteg adatait és a vizsgálati eredményeit
 • kommunikálni a beteggel, hozzátartozóval és a munkatársakkal
 • segédkezni a beteg fizikális vizsgálatában
 • előkészíteni a beteget a szükséges diagnosztikai vizsgálatokhoz
 • elvégezni a kompetenciájának megfelelő diagnosztikai vizsgálatokat
 • megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet
 • betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait
 • sterilizálásra szánt eszközöket, műszereket fertőtleníteni, csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni
 • részt venni a perioperatív ellátásban használt eszközök, anyagok előkészítésében, alkalmazásában
 • segédkezni a betegek fogadásában és átadásában a különböző munkaterületeken
 • segédkezni a szakszerű fektetésben
 • segédkezni a nem invazív és az invazív beavatkozások előkészítésében
 • megfigyelni, értékelni és dokumentálni a beteg állapotát
 • felismerni az életveszélyes állapotokat
 • közreműködni az életveszélyes állapotok elhárításában
 • közreműködni a fájdalomcsillapításra alkalmazható eszközök/kényelmi eszközök előkészítésében
 • segédkezni az áthelyezésre és/vagy elbocsájtásra kerülő betegek dokumentációjának elkészítésében
 • használni az alkalmazott minőségirányítási rendszer útmutatásait, követelményeit
 • részt venni a páciens pszichés előkészítésében
 • előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozáshoz
 • gondoskodni a vizsgálati és szövettani anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról
 • alkalmazni a biztonságos munkavégzés feltételeinek betartásával az eszközöket, műszereket és berendezéseket
 • értelmezni a beavatkozások szakmai tartalmát
 • azonosítani és azonosítást követően cselekedni potenciálisan veszélyes anyagokkal történő beavatkozások tekintetében
 • felismerni a komplikációkat a beavatkozáshoz használt gyógyszerek alkalmazása kapcsán, beleértve a kontraszt anyagokat is

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 725 04 Endoszkópos szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 725 15 Műtéti szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 725 17 Intervenciós szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
55 723 01 Ápoló azonos ágazat
55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

Szakmai és vizsgakövetelmények