Gyakorló ápoló (52 723 01)

A szakképesítés alapadatai

 • A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01
 • A szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 • Szint: felső középfokú szakképesítés
 • Elméleti képzési idő aránya: 50%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra,
 • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A gyakorló ápoló képzés célja olyan egészségügyi munkatársak pályára bocsátása, akik munkájukat az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzik. A gyakorló ápolók korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, kompetenciaszintjüknek megfelelően, felelősen vesznek részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
 • tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
 • munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
 • alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni
 • megfigyelő tevékenységet végezni
 • a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
 • az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3311 Ápoló, szakápoló Általános ápoló
Gyakorló ápoló

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
55 723 01 Ápoló szakképesítés-ráépülés

Szakmai és vizsgakövetelmények