Fogtechnikus gyakornok (54 724 01)

A szakképesítés alapadatai

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01
 • A szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus gyakornok
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy technika
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3333 Fogtechnikus Fogtechnikus gyakornok

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A fogtechnikus gyakornok fogtechnikus mellett fogtechnikai laboratóriumban javításokat készít. A fogpótlások készítésénél betartja a technológiai előírásokat. A munkavégzés során a fogtechnikus utasításait betartja, együttműködik a kollégáival. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat.
Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

A szakképesítéssel rendelkező a fogtechnikai laboratóriumban az alábbi feladatok elvégzésére képes:

 • kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni
 • fémlemezes fogpótlást készíteni
 • rögzített fogpótlások vázrészét készíteni
 • a fogpótlások javítását elkészíteni

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
55 724 01 Fogtechnikus szakképesítés-ráépülés
54 726 02 Ortopédiai műszerész azonos ágazat

Szakmai és vizsgakövetelmények