Csecsemő- és gyermekápoló (55 723 02)

A szakképesítés-ráépülés alapadatai

 • A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 02
 • A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Csecsemő- és gyermekápoló
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 50%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

A szakképzés-ráépülésre történő belépés feltételei

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör
3311 Ápoló, szakápoló Csecsemő- és gyermekápoló

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez.
Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz.
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
 • munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit
 • szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
 • a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni
 • segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket
 • munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
55 723 03 Diabetológiai szakápoló és edukátor szakképesítés-ráépülés
55 723 04 Epidemiológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 08 Gyermek intenzív szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 09 Hospice szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 10 Légzőszervi szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 12 Nefrológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 13 Onkológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 15 Sürgősségi szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 16 Alapellátási közösségi szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 725 04 Endoszkópos szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
54 720 04 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
55 723 01 Ápoló azonos ágazat
55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

Szakmai és vizsgakövetelmények