Csecsemő- és gyermekápoló (55 723 02)

A szakképesítés-ráépülés alapadatai

 • A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 02
 • A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Csecsemő- és gyermekápoló
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
 • Szint: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • Elméleti képzési idő aránya: 50%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

A szakképzés-ráépülésre történő belépés feltételei

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását.

 • Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával
 • Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget Szakápolást végez
 • Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz
 • Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során
 • Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál
 • Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.
 • Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
 • munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit
 • szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
 • a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni
 • segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket
 • munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör
3311 Ápoló, szakápoló Csecsemő- és gyermekápoló

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
52 723 02 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

Szakmai és vizsgakövetelmények