Ápoló (55 723 01)

A szakképesítés-ráépülés alapadatai

 • A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01
 • A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 50%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

A szakképzés-ráépülésre történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Gyakorló ápoló (54 723 02) szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör
3311 Ápoló, szakápoló Ápoló

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris csapat tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati készségei alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi az ápolási tevékenységet, valamint az alárendelt
csapat tagok szakmai tevékenységét. Részt vesz a tanulók és a felügyelete alá tartozó munkatársak gyakorlati oktatásában. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel, hozzátartozóval és az ellátó csapat tagjaival. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában. Kompetenciaszintű diagnosztikai és terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolást végez.
Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja. Az azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi állapotokat felismeri, kompetenciájának megfelelően végzi a beteg ellátását. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségfejlesztő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.
Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogi és minőségirányítási szabályozások szerint.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni
 • munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni és ellenőrizni
 • ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni
 • a felnőtt ember,páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
 • a beteg felnőtt ember, páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról
 • a kompetenciájába tartozó gyógyszer és infúzióadagolás indikációjának felállítására, azok bejuttatására
 • holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével
 • egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség és az önellátó képesség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein
 • a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni
 • sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást, kompetencia szintű sürgősségi ellátást végezni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

Kapcsolódó szakképesítések

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
55 723 03 Diabetológiai szakápoló és edukátor szakképesítés-ráépülés
55 723 04 Epidemiológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 05 Felnőtt intenzív szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 09 Hospice szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 10 Légzőszervi szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 12 Nefrológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 13 Onkológiai szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató szakképesítés-ráépülés
55 723 15 Sürgősségi szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 723 16 Alapellátási közösségi szakápoló szakképesítés-ráépülés
55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés
55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 725 04 Endoszkópos szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
55 725 15 Műtéti szakasszisztens szakképesítés-ráépülés
54 720 04 Perioperatív asszisztens azonos ágazat
54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat
54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat
54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat
54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat
54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat
54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat
55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló azonos ágazat
55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat
55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat
55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat
55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat
55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat

Szakmai és vizsgakövetelmények