Általános ápoló (HÍD képzés) beszámítási eljárásrend

Általános ápoló

  • Az ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat
  • A szakma megnevezése: Általános ápoló
  • A szakma azonosító száma: 5 0913 03 01

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Amennyiben Ön rendelkezik, vagy az idei tanév május-júniusi vizsgaidőszakában szerez OKJ gyakorló ápoló vagy OKJ csecsemő- és gyermekápoló szakképesítést, lehetősége van egy rövidített un. HÍD SZKJ szerinti szakma megszerzésére, tanulói (nappali munkarendű) vagy felnőttképzési jogviszonnyal (szombati konzultációs, hétköznapi duális képzőhelyen történő területi gyakorlati oktatással). A 3. szakma megszerzéséig térítésmentesen.

2016. szeptember 01-től érvényes szakképzési kerettanterv szerinti:
Gyakorló ápoló (54 723 02)
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54 723 03)
2018. szeptember 01-től érvényes szakképzési kerettanterv szerinti:
Gyakorló ápoló (54 723 02)
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54 723 03)

szakképesítések.

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.
Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.
Pályaalkalmassági vizsgálat : Szükséges.
A 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet melléklete tartalmazza az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozásokat.
A szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, jó memória, jó kommunikációs készség (szóban, írásban), jó kooperációs/együttműködési készség, képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, jó szervezőkészség, képesség, komplex jelzésrendszerek értelmezése, kreativitás, precizitás, lényeglátás, döntésképesség, alkalmasság az önálló munkára és a team munkára egyaránt, stressztűrő képesség, jó állóképesség, izomerő, higiénés szemlélet, külső és belső rendezettség. A pszichikai alkalmassági vizsgálatok a célnak megfelelően kiterjednek: a pszichés egyensúly meglétére, a devianciák hiányára, az intellektuális képességek meglétére, a figyelmi képességek megfelelőségére, a személyiségi sajátosságok megfelelőségére, a pályamotiváció megfelelőségére. Vizsgálandó személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés.

Kizáró feltételek: Bármilyen krónikus pszichiátriai betegség vagy veleszületett ártalom (idegfejlődési zavar), együttműködés hiánya, beilleszkedési zavarok, agresszív magatartás, hangulatzavarok, közönyösség, az érdeklődés hiánya, orvosi értelemben vett abúzus (gyógyszer, kábítószer, alkohol, egyéb tudatmódosító szerek, eljárások), kommunikációs zavarok.

Az oktatás menetrendje nappali képzési formában

Tanítási időtartam I. félév - 18 hét II. félév - 18 hét III. félév - 18 hét
Képzési forma képző intézményben duális képzőhelyen töltendő területi gyakorlat képző intézményben duális képzőhelyen töltendő területi gyakorlat képző intézményben duális képzőhelyen töltendő területi gyakorlat
tanóra / hét 14 21 14 21 10 21

Az oktatás menetrendje felnőttképzési jogviszonyban

Képzési forma személyes jelenlétet igénylő konzultáció digitális oktatás (otthoni, saját felkészülés) duális képzőhelyen töltendő területi gyakorlat
tanóra
(I. félév)
64
(8x8 óra)
80 225
tanóra
(II. félév)
64
(8x8 óra)
107 216
tanóra
(III. félév)
48
(6x8 óra)
57 192
tanóra összesen: 176 óra 244 óra 633 óra

A személyes jelenlétet igénylő konzultációk szombati napokon: szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben 2-2 alkalommal lesznek megtartva.

Szeged, 2021. április 10.

Horváth Levente Attila
igazgató