Dán kapcsolat diákoknak

A dániai Nykobing Falster Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolájával 2002 óta nagyon szoros, jó kapcsolatunk van. Az iskola szerkezete, képzési profilja hasonló a miénkhez. 16 éves kortól képeznek ápolókat, ápolási, szociális, pedagógiai asszisztenseket és segítőket. Nagy hangsúlyt fektetnek a felnőttképzésre, és a munkanélküliek és bevándorlók átképzésére is. Emellett felkészítenek felsőfokú szakképzésre és felsőoktatási intézményekbe is. Az iskola regionális központ is, sok konferenciát, továbbképzést tartanak, ami azt mutatja, hogy fontos számukra a fejlődés, sőt ők irányítják a régió szakképzését. Számos szociális intézménnyel és bölcsődével állnak munkakapcsolatban, ami lehetővé teszi, hogy jó gyakorlóhelyet keressenek tanulóinknak, ahol megtanulhatják a korszerű ápolást és gondozást és sokat tanulhatnak az ottani munkatársaktól. Az iskola e tanévtől egy modern, korszerűen felszerelt épületbe költözött, ahol a demonstrációs termekben jól lehet szimulálni és gyakorolni az ápolási és gondozási feladatokat. A szakmai tárgyak mellett idegen nyelvet tanulnak. Képzési idejük rövidebb a miénknél, a segítők már 6, illetve 9 hónap után befejezik tanulmányaikat. A képzés inkább a gyakorlatra koncentrál, az elméleti órák száma alacsonyabb. Az iskolában általában 600 diák tanul. A vezetőkkel már baráti kapcsolatot alakítottunk ki, akik sokat segítenek, és saját tanulóikként kezelve tanítják a mi diákjainkat.