A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2016/17-es tanévben

Nappali Esti Összes
Beiratkozott tanulók száma 606 fő 412 fő 1018 fő
A tanévet sikeresen befejezte 553 fő 291 fő 844 fő
Évismétlők száma 17 fő 11 fő 28 fő
Lemorzsolódási arány 36 fő (5,9%) 110 fő (26,7%) 146 fő (14,3%)