A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2015/16-os tanévben

Nappali Esti Összes
Beiratkozott tanulók száma 532 fő 245 fő 777 fő
A tanévet sikeresen befejezte 470 fő 178 fő 648 fő
Évismétlők száma 10 fő 2 fő 12 fő
Lemorzsolódási arány 52 fő (9,7%) 65 fő (26,5%) 117 fő (15%)