A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2014/15-ös tanévben

Nappali Esti Összes
Beiratkozott tanulók száma 501 fő 256 fő 757 fő
A tanévet sikeresen befejezte 441 fő 198 fő 639 fő
Lemorzsolódási arány 48 fő (9,5%) 56 fő (22%) 104 fő (13%)
Évismétlők száma 12 fő 2 fő 14 fő