A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2013/14-es tanévben

Nappali Esti Összes
Beiratkozott tanulók száma 580 fő 204 fő 784 fő
A tanévet sikeresen befejezte 477 fő 171 fő 648 fő
Lemorzsolódási arány 85 fő (15%) 29 fő (14%) 114 fő (14,5%)
Évismétlők száma 18 fő 4 fő 22 fő