A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2012/13-as tanévben

Nappali Esti Összes
Beiratkozott tanulók száma 588 fő 199 fő 787 fő
A tanévet sikeresen befejezte 508 fő 155 fő 663 fő
Lemorzsolódási arány 54 fő (9%) 44 fő (22%) 98 fő (12%)
Évismétlők száma 26 fő --- 26 fő