Érettségi átlagok tantárgyanként - 2008. V-VI. nappali, esti és levelező tagozatokon együttesen

Tantárgy Átlag
Magyar nyelv és irodalom 2,8
Történelem 3,1
Matematika 2,4
Angol nyelv 3,2
Német nyelv 3
Olasz nyelv 3
Latin nyelv 3,3
Biológia 3,1
Földrajz 3,4
Kémia 3,5
Fizika 2,7
Informatika 2,6
Egészségügyi alapismeretek 4,4
Könnyűipari alapismeretek 4
Környezettan 4,4
Emberismeret és etika 4,1
Ének-zene 5
Testnevelés 5