Pályaválasztási tájékoztató a 2017/2018. tanévre

Tartalomjegyzék

Az iskola adatai

 • Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
 • OM azonosító: 203052
 • Feladatellátási hely kódja: 002
Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.
Telefonszám: 62/550-486
Fax: 62/550-486
Honlap: www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Intézményvezető neve: Horváth Levente Attila
Kapcsolatfelvétel az intézményvezetővel: Üzenet küldése (A "Kategóriánál" kérem válasszák a megfelelőt!)
Pályaválasztási felelős neve: Pleskonicsné Szabó Éva
Kapcsolatfelvétel a pályaválasztási felelőssel: Üzenet küldése (A "Kategóriánál" kérem válasszák a megfelelőt!)

Szakgimnáziumi osztályok

(9-12. évfolyam)

Ágazat Szakmacsoport Kódszám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő)
Egészségügy Egészségügy 0201 nappali 4 + 1 64
Képző- és iparművészet Művészet 0202 nappali 4 + 1 32
Szociális Szociális szolgáltatások 0203 nappali 4 + 1 32

Az egészségügyi ágazatban az érettségi utáni szakképzésben megszerezhető szakmai végzettség: gyakorló ápoló, gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens, radiográfiai asszisztens, fogászati asszisztens, gyógyszertári asszisztens lehet.

A képző- és iparművészeti ágazatban az érettségi utáni szakképzésben megszerezhető szakmai végzettség: divat- és stílustervező.

A szociális ágazatban az érettségi utáni szakképzésben megszerezhető szakmai végzettség: kisgyermekgondozó, -nevelő.

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és egészségügyi alkalmasság.
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és ideje Jelentkezés a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében leírt határidő szerint: 2017.02.15-ig, a tanulók/szülők által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot és tanulói adatlapot a nyolcadik évfolyamot végző tanulók az általános iskolájukban, vagy az Internetről (www.oktatas.hu) térítésmentesen szerezhetik be, illetve tölthetik le.
Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára: 2016.12.09.
Az írásbeli felvételi vizsga tárgya Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.
Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.
Felvételi alkalmassági elbeszélgetés A képzőművészeti ágazatra jelentkezők számára 2017. február 20.
A tanulók hozzanak magukkal 5-6 db tanulmányi rajzot és divattervezéshez kapcsolódó munkát (divatrajzot, mintatervet). A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
A szóbeli felvételi vizsga Szóbeli felvételi vizsga nincs.
A felvételi eredmények értékelési szempontjai Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján határozzuk meg a jelentkezők rangsorát:
 • 6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és biológia (természetismeret) tantárgyakból, valamint a két utolsó év informatika/rajz osztályzata (max. 100 pont).
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet az általános iskolában, az adott tantárgyból a többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény (matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: max. 50 pont = max. 100 pont).

Összesen elérhető 200 pont.

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek.

Az írásbeli felvételi vizsga tervezett helye és ideje Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
6724 Szeged, Kodály tér 1.
Központi írásbeli: 2017. január 21. 10 óra
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2017. április 26-ig.
A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 2017. szeptember 1.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) mellett testnevelés és a komplex szakmai vizsgatárgy.
Emelt óraszámú képzés Nincs
Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német.
A tanulmányokat záró vizsga A képzés a 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgával és szakképesítés megszerzésével zárul. Érettségivel megszerezhető szakképesítések: 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens, 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és projektszervező, 52 761 01 Családsegítő asszisztens.
A 13. évfolyam végén OKJ szakmai vizsga a választott szakképzésnek megfelelően.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2016. november 10. 10 óra
 • 2016. december 8. 10 óra
 • 2017. január 11. 10 óra
Oktatott természettudományos tantárgyak A természettudományos tantárgyak közül biológiát, fizikát és természetismeretet oktatunk.
Egyéb fontos tudnivalók A négy év alatt közismereti és szakmai elméleti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati oktatás folyik. Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyelvet, matematikát, informatikát, magyar nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak jelentős részét.

Szakközépiskolai szakképzés

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára
(9-11. évfolyam)

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Kódszám Képzés
formája
A képzés
időtartama
(év)
Felvehető
létszám
(fő)
Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 0204 nappali 3 28
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és egészségügyi alkalmasság .
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és ideje Jelentkezés a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében leírt határidő szerint: 2017.02.15-ig, a tanulók/szülők által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot és tanulói adatlapot a nyolcadik évfolyamot végző tanulók az általános iskolájukban, vagy az Internetről (www.oktatas.hu) térítésmentesen szerezhetik be, illetve tölthetik le.
Az írásbeli felvételi vizsga Nincs
A szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi eredmények értékelési szempontjai Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján határozzuk meg a jelentkezők rangsorát:
 • 6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és biológia (természetismeret) tantárgyakból (max. 90 pont).
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet az általános iskolában, az adott tantárgyból a többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be.
 • Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek.
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2017. április 26-ig.
A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 2017. szeptember 1.
Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német.
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2016. november 10. 10 óra
 • 2016. december 8. 10 óra
 • 2017. január 11. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók
 • A képzés gyakorlatorientált (a tanítási órák 1/3-a közismereti tantárgy, 2/3-a szakmai elmélet, ill. gyakorlat).
 • A képzés hiányszakmának minősül, így a tanulók - a jogszabályoknak megfelelően - ösztöndíjban részesülnek.
 • A szakmai vizsga után két év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető.

Szakképzés érettségi után

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól

Nappali képzési forma
Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési
forma
A képzés
időtartama
(év)
Felvehető
létszám
(fő)
Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 nappali 2 34
Egészségügy Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 54 725 04 nappali 2 34
Radiográfiai asszisztens 54 725 09
Egészségügy Fogászati asszisztens 54 720 02 nappali 2 34
Egészségügy Gyógyszertári asszisztens 54 720 03 nappali 2 34
Egészségügy Gyógymasszőr
(egy osztályban kihelyezett képzés Mórahalmon)
54 726 04 nappali 2 68
Szociális Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02 nappali 2 34
Esti képzési forma
Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési
forma
A képzés
időtartama
(év)
Felvehető
létszám
(fő)
Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 esti 2 68
Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 esti 1 34
Egészségügy Fogászati asszisztens 54 720 02 esti 2 34
Egészségügy Radiográfiai asszisztens 54 725 09 esti 2 34
Egészségügy Gyógymasszőr
(kihelyezett képzés Mórahalmon)
54 726 04 esti 2 68
Egészségügy Gyakorló mentőápoló 54 723 01 esti 2 34
Szociális Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02 esti 2 34
Könnyűipar Ruhaipari technikus 54 542 02 esti 2 34
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány.
Kivétel: az 1 éves esti tagozatos gyakorló ápoló képzéshez előképzettség szükséges: általános ápoló vagy szociális gondozó és ápoló végzettség.
Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság a megfelelő szakma elvégzéséhez. (Brunner Péter: Orvosi útmutató c. könyve szerint.)
Integrált felkészítés Nincs
A jelentkezés módja és ideje Az iskolában beszerezhető, vagy a honlapról letölthető jelentkezési lapon 2017. április 3-től június 30-ig.
Pótjelentkezés augusztus 21-ig.
Benyújtandó mellékletek: érettségi bizonyítvány (másolat), orvosi igazolás, nyilatkozat OKJ szakmai végzettségről (honlapról letölthető), felbélyegzett boríték.
Szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi eredmények értékelési szempontjai Túljelentkezés esetén az érettségi vizsga eredményét vesszük figyelembe.
A felvételről való értesítés módja és ideje Levélben, 2017. július 6-ig.
A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 2017. szeptember 1.
Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német.
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2016. november 16. 10 óra
 • 2016. december 8. 10 óra
 • 2017. január 11. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók A 2. évfolyamot követően a gyakorló szint elérése után lehetőséget biztosítunk a magasabb szintű OKJ végzettség megszerzésére:
 • Ápoló 55 723 01 +1 év ráépülés.
 • Klinikai laboratóriumi asszisztens 55 725 18 + 0,5 év ráépülés.
 • Mentőápoló 55 723 11 + 0,5 év ráépülés.

Esti tagozaton a második szakma megszerzése is ingyenes.

Szakképzés - Szakképesítés-ráépülés

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 15. évfolyamtól

Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési
forma
A képzés
időtartama
(év)
Felvehető
létszám
(fő)
Egészségügy Ápoló 55 723 01 nappali 1 34
Egészségügy Csecsemő- és gyerekápoló 55 723 02 nappali 1 34
Egészségügy Ápoló 55 723 01 esti 1 68
Egészségügy Sportmasszőr 55 726 02 esti 1 34
Szükséges iskolai végzettség
 • Érettségi bizonyítvány.
 • + Szakmai előképzettség (Gyakorló ápoló; Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló; Gyógymasszőr)
 • + a Sportmasszőr képzés esetén 2 év gyógymasszőri végzettséggel szerzett gyakorlat
Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság a megfelelő szakma elvégzéséhez. (Brunner Péter: Orvosi útmutató c. könyve szerint.)
Integrált felkészítés Nincs
A jelentkezés módja és ideje Az iskolában beszerezhető, vagy a honlapról letölthető jelentkezési lapon 2017. április 3-től június 30-ig.
Pótjelentkezés augusztus 21-ig.
Benyújtandó mellékletek: érettségi bizonyítvány (másolat), szakmai előképzettséget igazoló bizonyítvány (másolat), orvosi igazolás, nyilatkozat OKJ szakmai végzettségről (honlapról letölthető), felbélyegzett boríték, továbbá sportmasszőr képzés esetén a 2 év gyógymasszőri végzettséggel szerzett gyakorlatot igazoló dokumentum.
Szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi eredmények értékelési szempontjai Túljelentkezés esetén az érettségi vizsga, illetve a szakmai előképzettséget igazoló bizonyítvány eredményét vesszük figyelembe.
A felvételről való értesítés módja és ideje Levélben, 2017. július 6-ig.
A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 2017. szeptember 1.
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2016. november 16. 10 óra
 • 2017. január 11. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók Esti tagozaton a második szakma megszerzése is ingyenes.

Szakképzés

Továbbtanulási lehetőségek esti tagozaton keresztféléves képzésben

Érettségi végzettséggel
Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési
forma
A képzés
időtartama
(év)
Felvehető
létszám
(fő)
Szociális szolgáltatások Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02 esti 2 34
Könnyűipar Ruhaipari techniuks 54 542 02 esti 2 34
Információk a keresztféléves képzéshez Esti tagozaton a 2. szakma megszerzése is ingyenes!
Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság a megfelelő szakma elvégzéséhez. (Brunner Péter: Orvosi útmutató c. könyve szerint.)
Integrált felkészítés Nincs
A jelentkezés módja és ideje Az iskolában beszerezhető, vagy a honlapról letölthető jelentkezési lapon 2016. november 15-től december 30-ig.
Pótjelentkezés 2017. január 13-ig.
Benyújtandó mellékletek: érettségi bizonyítvány másolata, orvosi igazolás, nyilatkozat OKJ szakmai végzettségről (honlapról letölthető), felbélyegzett boríték
Szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi eredmények értékelési szempontjai

Túljelentkezés esetén az érettségi vizsga eredményét vesszük figyelembe.

A felvételről való értesítés módja és ideje Levélben, e-mailen keresztül, 2017. január 13-ig
A képzés kezdete Várhatóan 2017. január 23.
Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga