Közzétételi lista

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 23. § alapján.

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót az OKTATÁS menücsoport Pályaválasztás 2019/20 hivatkozás alatt olvashatják.
 2. A beiratkozás időpontja: 2019. június 20.
 3. Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségről az OKTATÁS menücsoport Dokumentumok >> Házirend (2018) hivatkozás alatt olvashatnak.
 4. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, a 2017/2018-as tanévben az egy főre megállapított díjak mértéke a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: letöltés
 5. Díjkedvezmény iránti kérelem: letöltés
 6. Az intézmény hétköznapokon 6 és 21 óra között tart nyitva.
 7. Az éves munkaterv az OKTATÁS menücsoport Eseménynaptár hivatkozás alatt található.
 8. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program az OKTATÁS menücsoport Dokumentumok oldalról letölthető.
 9. Az iskolánkban dolgozó pedagógusok és óraadó tanárok iskolai végzettségét és szakképzettségét a AZ ISKOLÁRÓL menücsoport Pedagógusaink, illetve az Óraadó tanáraink hivatkozások alatt található lista tartalmazza.
 10. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak iskolai végzettségét, szakképzettségét a AZ ISKOLÁRÓL menücsoport Munkatársaink hivatkozás alatt található lista tartalmazza.
 11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit az OKTATÁS menücsoport Statisztikák hivatkozás alatt tanulmányozhatják.
 12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat az OKTATÁS menücsoport Statisztikák >> Lemorzsolódás hivatkozás alatt olvashatják.
 13. Érettségi vizsgák átlageredményei 2018-ban 3,22. A korábbi évek adatait az OKTATÁS menücsoport Statisztikák hivatkozás alatt olvashatják.
 14. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségeiről a Korrepetálások, Szakkör hivatkozások alatt olvashatnak.
 15. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Szabályzatok | Az iskola hatályos szabályzatai | Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2018) | Pedagógiai program (2018) hivatkozáson töltheti le.
 16. A tanulmányok alatti vizsgákról a Dokumentumok | Az iskola hatályos dokumentumai | Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2018) | Pedagógiai program (2018) hivatkozás alatt olvashatnak.
 17. Az osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma a 2018/19-es tanévben, az OKTATÁS menücsoport Osztályaink hivatkozás alatt tekinthető meg.