Közzétételi lista

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 23. § alapján.

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót a Pályaválasztási tájékoztató hivatkozás alatt olvashatják.
 2. A beiratkozás időpontja: 2017. június 22.
 3. Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségről a Dokumentumok | Az iskola hatályos dokumentumai | Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2016) | Házirend (2016) hivatkozás alatt olvashatnak.
 4. Az intézmény hétköznapokon 6 és 21 óra között tart nyitva.
 5. Az éves munkaterv a Eseménynaptár hivatkozás alatt található.
 6. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program a Dokumentumok | Az iskola hatályos dokumentumai hivatkozáson a Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2016) résznél letölthető.
 7. Az iskolánkban dolgozó pedagógusok és óraadó tanárok iskolai végzettségét és szakképzettségét a Pedagógusaink, illetve a Óraadó tanáraink hivatkozások alatt található lista tartalmazza.
 8. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak iskolai végzettségét, szakképzettségét a Munkatársaink | A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak hivatkozás alatt található lista tartalmazza.
 9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit a Statisztikák | Az országos kompetenciamérés eredményei hivatkozás alatt tanulmányozhatják.
 10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  2015/16-os tanév [ Korábbi évek adatai: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 ]
 11. Nappali Esti Összes
  Beiratkozott tanulók száma 532 fő 245 fő 777 fő
  A tanévet sikeresen befejezte 470 fő 178 fő 648 fő
  Évismétlők száma 10 fő 2 fő 12 fő
  Lemorzsolódási arány 52 fő (9,7%) 65 fő (26,5%) 117 fő (15%)
 12. Érettségi vizsgák átlageredményei
  • 2016: 3,01
  • 2015: 3,11
  • 2014: 3,08
  • 2013: 3,06
  • 2012: 3,15
  • 2011: 3,10
  • 2010: 3,15
  • 2009: 3,21
 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségeitől a Korrepetálások, Tömegsport hivatkozások alatt olvashatnak.
 14. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Szabályzatok | Az iskola hatályos szabályzatai | Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2016) | Pedagógiai program (2016) hivatkozáson töltheti le.
 15. A tanulmányok alatti vizsgákról a Dokumentumok | Az iskola hatályos dokumentumai | Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2016) | Pedagógiai program (2016) hivatkozás alatt olvashatnak.
 16. Az osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma a 2016/17-es tanévben, az Osztályaink 2016/17 hivatkozás alatt tekinthető meg.