Közzétételi lista

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 23. § alapján.

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót a Pályaválasztási tájékoztató hivatkozás alatt olvashatják.
 2. A beiratkozás időpontja: 2018. június 21.
 3. Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségről a Dokumentumok | Az iskola hatályos dokumentumai | Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2017) | Házirend (2017) hivatkozás alatt olvashatnak.
 4. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, a 2017/2018-as tanévben az egy főre megállapított díjak mértéke a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: letöltés
 5. Díjkedvezmény iránti kérelem: letöltés
 6. Az intézmény hétköznapokon 6 és 21 óra között tart nyitva.
 7. Az éves munkaterv a Eseménynaptár hivatkozás alatt található.
 8. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program a Dokumentumok | Az iskola hatályos dokumentumai hivatkozáson a Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2016) résznél letölthető.
 9. Az iskolánkban dolgozó pedagógusok és óraadó tanárok iskolai végzettségét és szakképzettségét a Pedagógusaink, illetve a Óraadó tanáraink hivatkozások alatt található lista tartalmazza.
 10. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak iskolai végzettségét, szakképzettségét a Munkatársaink | A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak hivatkozás alatt található lista tartalmazza.
 11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit a Statisztikák | Az országos kompetenciamérés eredményei hivatkozás alatt tanulmányozhatják.
 12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok (2016/17-es tanév)
 13. Nappali Esti Összes
  Beiratkozott tanulók száma 606 fő 412 fő 1018 fő
  A tanévet sikeresen befejezte 553 fő 291 fő 844 fő
  Évismétlők száma 17 fő 11 fő 28 fő
  Lemorzsolódási arány 36 fő (5,9%) 110 fő (26,7%) 146 fő (14,3%)

  Korábbi évek adatai: 2015/16 |2014/15 | 2013/14 | 2012/13

 14. Érettségi vizsgák átlageredményei
  • 2017: 3,2
  • 2016: 3,01
  • 2015: 3,11
  • 2014: 3,08
  • 2013: 3,06
  • 2012: 3,15
  • 2011: 3,10
  • 2010: 3,15
  • 2009: 3,21
 15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségeiről a Korrepetálások, Szakkör hivatkozások alatt olvashatnak.
 16. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Szabályzatok | Az iskola hatályos szabályzatai | Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2016) | Pedagógiai program (2016) hivatkozáson töltheti le.
 17. A tanulmányok alatti vizsgákról a Dokumentumok | Az iskola hatályos dokumentumai | Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája alapdokumentumai (2016) | Pedagógiai program (2016) hivatkozás alatt olvashatnak.
 18. Az osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma a 2017/18-as tanévben, az Osztályaink 2017/18 hivatkozás alatt tekinthető meg.