MARAD A DIGITÁLIS OKTATÁS

Tájékoztatom a tanulókat és a szülőket, hogy 2021. március 15-ig fennmarad a jelenleg is alkalmazott digitális munkarend. Emellett folytatjuk a kiscsoportos, felzárkóztató konzultációkat. Minden tervezett vizsgát megtartunk (osztályozó vizsgák, ágazati alapvizsgák) személyes jelenléttel az iskolánkban. A duális képzőhelyek a gyakorlatot saját helyzetüktől függően online formában vagy jelenléttel szervezik, erről a tanulók értesítést kapnak.

Minden jót, jó egészséget!

Horváth Levente Attila
igazgató