Tájékoztató a nyári gyakorlatokról

A nyári gyakorlatokról szeretnénk általánosan tájékoztatást adni.
Az idei tanévben meg lesznek tartva a nyári összefüggő gyakorlatok!
A járványügyi helyzet miatt azonban nem teljesen hagyományos módon és időben történik a nyári gyakorlat letöltése.

  • Az egészségügyi ágazat 10., 11. évfolyamán a teljes nyári gyakorlat az eddig is működő digitális munkarend szerint fog zajlani CooSpace-en keresztül.
  • A ruhaipari technikus osztály gyakorlata külső gyakorló területeken történik.
  • A Képző- és iparművészeti osztályok nyári gyakorlatát az Iskolában tartjuk.
  • A fogtechnikus gyakornokok a nyári gyakorlatukat a gyakorlóhelyükön töltik.
  • Az összes többi osztály, aki érintett a nyári gyakorlatban megosztva teljesíti majd a gyakorlatot részben a területen , részben online a digitális munkarend szerint.

A gyakorlatok szervezése a helyzethez alkalmazkodva jelenleg is zajlik.
A végleges információkat (területi beosztások, időpontok, online teljesítés tudnivalói egyéb részletes információk) június 8-ig fogják megkapni az osztály e-mailekre.
Az év sikeres zárásához teljesíteni kell a nyári gyakorlatot. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a területi beosztásokon, időpontokon a területeknek nem lesz módja egyéni kérések ( pl.: nyaralás) alapján változtatni, tekintettel a járványügyi helyzetre. Kivételt képezhet táppénzes betegállomány, állandó munkahelyen fennálló kötelezettség, rendkívüli méltányossági esetek.
Azok a tanulók, akik a Szegedi Városi Kollégiumokkal (azok tagintézményeivel) voltak eddig is kapcsolatban, azokat kérem, a kollégiumok honlapját kísérjék figyelemmel. A Szegedi Városi Kollégiumok a velük kapcsolatban lévő tanulóknak az elhelyezést biztosítani fogják.

Horváth Levente Attila
igazgató