Színházi nyílt nap és nyitott, befogadó iskola

A 12.a osztály tanulói számára színházlátogatást szerveztünk a Kisszínházba, Örkény Tóték című darabjára, amire október 11-én került sor. Az ötlet még a nyár végén született meg, szeptember közepén már át is vettük a jegyeket. Ekkor érkezett az a felhívás, amelyben a Szegedi Nemzeti Színház színházpedagógus segítségét ajánlotta a darab feldolgozásához. Azonnal megragadtuk az alkalmat, így elmondhatjuk, hogy a szegedi középiskolák közül elsőként éltünk ezzel a lehetőséggel. Kállai Ákos színházpedagógus először október 11-én, csütörtökön tartott a teljes osztálynak és a két magyartanárnak (Fejes Edit, Mikó Anna) 90 perces bevezető foglalkozást. Ez alkalommal olyan dilemmákat vetett fel, olyan szituációkkal ismerkedtünk, amelyek elindítottak minket a darabban felvetődő fő kérdések felé. A gyerekek problémaérzékenységét növelte, figyelmüket irányította ez a fajta feldolgozás, hiszen délelőtt már ők is szembesültek a kompromisszumok, értékrend kontra körülmények, kényszerhelyzet témákkal, és próbára tették egy kicsit saját magukat.

A színházlátogatást követő napon Kállai Ákos 50 perces levezető foglalkozással zárta nálunk végzett munkáját, így a mű megtekintése közben felvetődött kérdéseket is megbeszélhettük. Egy kis ajándékkal és a további együttműködés reményével búcsúztunk tőle. A megbeszélés spontán folytatódott, amikor úgy döntöttünk, hogy a bennünk maradt néhány kérdést közös, szintén rendhagyó, “kéttanáros” foglalkozáson beszéljük meg. Nehezen tudtuk elengedni a közös munkát, ebből is látszik, milyen sikeres volt az együtt gondolkodás.

Mikó Anna