Dr. Koczor Lajosra emlékezünk


Életének 73. évében elhunyt Dr. Koczor Lajos, iskolánk egyik jogelőd intézménye, a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója, aki 38 éven át töretlenül dolgozott iskolája fejlesztéséért, a szakképzés korszerűsítéséért.

1969-ben végzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanárként a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, majd 1977-ben doktori címet szerzett, disszertációját gazdasági földrajzból írta. Tanári pályája kezdetén kollégiumi nevelőtanárként, azután egyetemi tanársegédként oktatott. Egy évtizeden át szervezője volt a Csongrád megyei honismereti diáktáboroknak. Szakmai életútja jelentős részében a középiskolai oktatás területén tevékenykedett.

1981-től nyugdíjazásáig intézményvezetőként dolgozott. A Bakay Nándor Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában három igazgatói ciklus alatt kiteljesítette azokat a vezetői elképzeléseket, amelyeket az első években megfogalmazott. Az ő irányításával dolgozta ki és vezette be a nevelőtestület a vállalkozó típusú szakképzést szakközépiskolai osztályban. A kísérleti tanterv legkorszerűbb eleme a vállalkozói ismeretek oktatása volt, amely eredményeképpen a végzett diákok az általános műveltségen túl a szakmában azonnal hasznosítható tudás birtokában helyezkedhettek el. További innováció eredménye lett a textilipari szakképzés megújítása és egy komplex személyiségfejlesztési program kidolgozása és alkalmazása is.

Dr. Koczor Lajos az elsők között ismerte fel, hogy a fejlesztések sikeréhez új forrásokat kell bevonni, s egy olyan szülők által kezdeményezett alapítvány létrejöttét segítette elő, amely évtizedeken keresztül támogatást nyújtott az oktatás színvonalának javításához, a legtehetségesebb diákok jutalmazásához. Az 1990-es évek elején a Bakay Nándor Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola a város szakképzésében megbecsült helyet vívott ki magának.

Amikor 1994-ben a Textilipari Szakközépiskolát és a Bakay Nándor iskolát összevonták, akkor dr. Koczor Lajos feladata volt a tanítási feltételek megteremtése, az egységes nevelőtestület kialakítása. A példaértékű összevonás új lehetőségeket teremtett a fejlesztésre, s a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola néven működő intézmény hamarosan a Dél-Alföld sikeres iskolája lett. A tanulók szinte évente értek el kiváló eredményeket az országos szakmai tanulmányi versenyeken, a pedagógusok az igazgató ösztönzésére továbbképzéseken vettek részt, pályázatokat írtak. A sikeres pályázatok eredményeképpen több tíz millió forintot fordíthatott az iskola tárgyi fejlesztésre. Szegeden a 2000-es évek elején az elsők között sikerült a legkorszerűbb informatikai eszközöket (interaktív táblák) beszerezni és alkalmazni. Az iskola népszerűségét növelte az új ruhaipari szakmák oktatása, valamint olyan pedagógiai program megvalósítása, amelynek legfontosabb eleme a diákok személyiségfejlesztő nevelése volt.

Pedagógusi és vezetői pályáján folyamatosan törekedett az önképzésre. Céltudatos, tervszerű gondolkodása, reális véleményalkotása s az oktatás terén szerzett tapasztalatai alapján 1997-ben megválasztották a város igazgatói munkaközösségének vezetőjévé, s ezt a megbízást 10 éven keresztül, 2007-ig látta el. Ez idő alatt következetesen dolgozott a középiskolák érdekeinek érvényesítéséért, tanácsokkal segítette a kollégáit. Korrekt munkakapcsolatot alakított ki a fenntartó önkormányzattal, amelynek vezetői megbízható tárgyalópartnernek tekintették.

Dr. Koczor Lajos sikeres és elismert igazgatóként sem szakadt el a tanítástól, földrajztanárként eredményesen készítette fel tanítványait az érettségi vizsgára. Diákjai tisztelték szakértelmét, tudását, respektálták a szigorúságát és nagyra értékelték emberségét, gyerekszeretetét. Tanítványai évtizedek múlva is szeretettel beszéltek róla.

Munkatárasaival kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatokat épített ki, és képes volt egységes, jó hangulatú közösséggé kovácsolni a tantestületet. Döntéseit a kollégák bevonásával hozta, és elvárta a feladatok magas színvonalú megvalósítását. A tantestület elismerését szakértelmével, munkabírásával, pozitív emberi tulajdonságaival és vezetői képességeivel vívta ki.

Gazdag, változatos és eredményes pedagógiai pálya végén, 2007-ben ment nyugdíjba. Pályája során több elismerésben is részesült, többek között 2012-ben a Pedagógus Életmű díjat is átvette, amellyel Szeged városa tüntette ki példamutató szakmai pályafutása, iskolafejlesztő tevékenysége, elismert vezetői eredményei megbecsüléseként.

Nyugalmat, erőt adó derűt, emberséget és igényességet sugárzó személyiségének emlékét megőrizzük.