A Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola története

Szegeden a textilipari szakképzés 1951-ben több helyszínen indult meg. Ebben az évben történt a Textilipari Technikum alapítása, majd 1952-ben megkezdődött az oktatás a József Attila sugárút 115. számú épületben. Az elkövetkező időszakban folyamatosan bővült, gyarapodott az iskola.


József Attila sugárút 115.

A képzés terén fontos változás volt az 1968. év szeptemberétől bevezetett szakközépiskolai rendszerű oktatás. Az 1970-es évek elején a rost- és pamutfonó, ill. szövőágazat mellett megjelent a hurkoló ágazat és 1974-ben megkezdődött a kötöde építése is. Amikor az iskola fennállásának 25 éves jubileumát ünnepelte, már a fonoda és a kötöde is üzemelt.
Az iparitanuló oktatást 1961-től jegyezték Szegeden a fonó szakmában, majd hamarosan a szövőképzés is megindult. A Pamutfonó- Szövőipari Tanulóiskola 1965-ben kezdte meg működését a Textilművek területén kialakított intézményben. Az 1970-es évek végén kötő tagozattal bővült a képzés, sok oktatás ekkor vált háromévessé.
1991-től megkezdődött a szakközépiskolai képzés is előbb francia női szabó, majd takács és kötöttáru-készítő szakmában. Az intézmény 1992-ben a Bakay Nándor Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevet vette fel.
A felnőttoktatásnak is hagyományai voltak mindkét intézményben, a Textilipari Technikumban szinte a kezdetektől, a szakmunkásképzőben pedig 1987-től létezett ez az oktatási forma.
Az 1994-es esztendő jelentős változást hozott a két iskola életében. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Textilipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola néven, a Technikum épületében egy intézménnyé vonta össze a hasonló profilú iskolákat. Így létrejött Dél-Magyarország legnagyobb könnyűipari szakközépiskolája, mely 60 fős leánykollégiummal is rendelkezett a Rigó utcai épületben.
A gazdasági, társadalmi változások új utak, új lehetőségek keresésére ösztönözték az iskola vezetőit, így szinte évről évre új oktatási, képzési formákat indítottak. Fiatal szakmunkások nappali tagozaton két év alatt készültek fel az érettségi vizsgára, érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők pedig ruhaipari technikusi képzettséget szerezhettek két év alatt modellező, technológus és marketing ügyintéző szakirányon. Hasonló feltételek mellett kezdhették meg a fiatalok a tanulást a divatstílus-tervező szakon.
Az iskola tanulólétszáma meghaladta a 600 főt, a tanulók nappali és levelező tagozaton készültek a záróvizsgákra.
1996-ban vette fel az iskola Tisza Lajos nevét. A névadó élete, Szeged nagy árvíz utáni újjáépítésében játszott kiemelkedő tevékenysége példaként állt diák és pedagógus előtt egyaránt: kitartásra, a nehéz körülmények közötti helytállásra, jó értelemben vett patriotizmusra ösztönözte az iskola közösségét.
Az iskola pedagógiai hitvallásául Tisza Lajosnak, az 1879. évi árvíz után a város újjáépítőjének mondását választotta:

"Kitartás a siker titka."

Az iskola igazgatói

  • 1951: Dr. Jakab István
  • 1975: Vőneki Gyula
  • 1994: Dr. Koczor Lajos

Tisza Lajos (1832-1898)

Az iskola névadója a Bihar vármegye történetében fontos szerepet játszó Tisza családból származott. Apja, Tisza Lajos, a vármegye császári adminisztrátoraként vált országosan ismertté a reformkorban. Édesanyja, gróf Teleki Julianna, a könyvtáralapító, nagyműveltségű erdélyi Teleki - család sarja volt. A felnőtt korig eljutó négy gyermek - László, Kálmán, Lajos és Domokos - nevelőinek kiválasztása is az anyai gondoskodást dicséri. A gyermekek magántanulóként tanultak, majd a debreceni Református Kollégium diákjaiként vizsgáztak. A diákéveket megszakította a szabadságharc, amelyben Tisza Lajos - fiatal kora miatt - nem vett részt. Testvéreihez hasonlóan jogi tanulmányokat folytatott, később, a szabadságharc bukása után, elkísérte bátyjait külföldre. Berlinben filozófiát tanult. Szeretett utazni, a külföldön látott, tapasztalt újdonságokat később itthon igyekezett hasznosítani.
1861-ben a Határozati Párt képviselőjeként lépett politikai porondra. 1867-ben Bihar megye főispánja lett. 1871-73 között közmunka- és közlekedésügyi miniszterként tevékenykedett. Miután bátyja, Kálmán, miniszterelnök lett, visszavonult a politikai életből, hosszabb utazásokat tett.
1879-ben, a Tisza áradása elpusztította Szeged városát. A város épületeinek nagy része elpusztult, a több mint 5000 épületből alig 200 maradt meg. A katasztrófa a folyószabályozásnál elkövetett hibák és kormányzati mulasztások miatt következett be. A miniszterelnököt, Tisza Kálmánt, szegedi látogatása arról győzte meg, hogy a várost csak állami segítséggel lehet újjáépíteni. Az újjáépítést arra akarta felhasználni, hogy helyzetét megerősítse Szegeden (a városban nagy hagyománya volt a Kossuth-kultusznak és a függetlenségi gondolatnak). Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy a város újjáépítéséhez szükséges pénz felhasználásához a gyanúnak árnyéka sem férhet (Szeged tragédiája világszerte adakozásra ösztönözte az embereket.). Az 1879:20. törvénycikk alapján Szeged újjáépítésének irányítására királyi biztos kinevezését határozta el az országgyűlés. A királyi biztosnak igen széles jogköre volt. Hatáskörébe vonhatott olyan döntéseket, amelyek pl. a belügyminiszter vagy a közlekedési miniszter hatáskörébe tartoztak rendes körülmények között. Felülbírálhatta a városi önkormányzat határozatait, akár fel is függeszthette a városi tisztviselőket. A miniszterelnök döntése, hogy saját testvérét nevezi ki erre a fontos tisztségre óriási felháborodást keltett. Jóllehet közmunka - és közlekedési miniszterként Tisza Lajosnak voltak építésügyi, vízügyi tapasztalati, a kortársak úgy vélekedtek róla, hogy „... igazi gentleman, sportsman és nőhódító, duellált, lovagolt és részt vett a megyei rókavadászatokon, mint miniszterről nem beszéltek róla semmi jót és semmi rosszat...”
Tisza Lajos azonban megcáfolta a kételkedőket: mintha egész korábbi élete, tanulmányai, utazásai, minisztersége azt a célt szolgálták volna, hogy felkészüljön a nagy feladatra, Szeged újjáépítésére.
1879. június 11-én érkezett Szegedre: ekkor a várost még mindig víz borította, emiatt késett a kárfelmérés, meg kellett szervezni a segélyek kiosztását, ideiglenes szállásokat kellett építeni a hajléktalanná váltak számára. Őszre elkészültek az ideiglenes szállások, megszüntették a járványveszélyt, elkészültek a tervek a város újjáépítésére. A terv 100 000 lakosú várost álmodott az elpusztult helyébe, sugárutakat, körutakat, állandó vashidat, emeletes házakat, állandó színházat, gázvilágítást. A királyi biztosnak sikerült meggyőzni a parlamentet a Szegedről szóló törvénytervezet vitájában, hogy a várost a jövőnek kell újjáépíteni: az ország második, legnagyobb városa, kereskedelmi útvonalak találkozásánál fekszik. Küllemében is legyen méltó szerepköréhez: legyen a Délvidék kulturális, adminisztratív és gazdasági központja. A várost még nagyobbá, jelentősebbé kell tenni, hogy gazdagodó polgárai vissza tudják fizetni az újjáépítéshez kapott államkölcsönt. Az országgyűlés elfogadta Szeged újjáépítéséről szóló törvényt, és megkezdődött a rekonstrukció. Elbontották a várat és a korábbi, barokk hangulatú mezőváros helyébe modern nagyváros épült.
1880-ban már a Szegeden létesítendő egyetem ügyében ment delegáció a királyhoz, az uralkodó Tisza Lajos közbenjárására fogadta őket. De Tisza Lajos javasolta azt is, hogy Csongrád megye székhelye Szeged legyen. Minden alkalmat megragadott, hogy olyan intézményeket telepítsenek a városba, amelyek növelik a város lakóinak számát: így került Szegedre egy utász zászlóalj, a folyammérnökség, a II. honvédkerület székhelye, a csendőrség kerületi parancsnoksága.
Az árvíz nemcsak az épületeket, hanem a növényzetet is elpusztította: Tisza Lajos felhívással fordult a magyarországi birtokosokhoz, hogy Szeged szépítéséhez facsemetéket adományozzanak. Maga járt jó példával elöl. Nagykovácsi birtokáról 5000 bokrot és majdnem ötezer fát és facsemetét ajándékozott Szegednek. A felhívás eredményes volt: városunk parkjai és a fasorok dicsérik ma is kezdeményezését.
A város újjáépítése 1883 végére fejeződött be. A király grófi címmel ismerte el Tisza Lajos érdemeit a város újjáépítésében. Jóllehet eltávozott Szegedről, a várossal kapcsolatban maradt, mint országgyűlési képviselő. Utoljára 1893-ban beszélt nyilvánosan Szegeden, de betegsége miatt - melyet (a családi hagyomány szerint) a szegedi újjáépítés során szerzett - többet nem látogathatott el Szegedre. Hosszas szenvedés után Budapesten hunyt el 1898. január 26-án. A geszti családi sírboltba temették el. 1997 márciusában iskolánk diákjai nem találták meg koporsóját a barbár módon feldúlt kriptában, így ma emlékét az újjáépített város őrzi csupán.

Szerző: Dr. Labádi Imréné
Az írást a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola 50. éves jubileumi évkönyvéből vettük át.