Továbbtanulási lehetőségek 8. osztályosok számára a 2022/2023-as tanévben

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola

OM azonosító: 203385 / 001
KIR technikai azonosító: 520088 / 001

Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.
Telefonszám: +3662/550-486
E-mail: suli@kossuthzs-szeged.edu.hu
Honlap: www.kossuthzs-szeged.edu.hu
Intézményvezető neve: Horváth Levente Attila
Intézményvezető e-mail címe: hla@kossuthzs-szeged.edu.hu
Pályaválasztási felelős neve: Boros Katalin Gyöngyi
Pályaválasztási felelős e-mail címe: pr.boroskati@gmail.com
OM azonosító (KIR technikai azonosító): 203385 (520088)
Feladatellátási hely kódja: 001

Technikumi osztályok

Ágazati képzés (9-13. évfolyam)
Képzési forma: nappali

Ágazat Megszerezhető szakma (Szakmairány) Kódszám Technikai azonosító A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
Egészségügy Egészségügyi asszisztens
Rehabilitációs terapeuta
Általános ápoló
0101 520088 5 év / 6 év 48
Egészségügy
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Egészségügyi asszisztens
Rehabilitációs terapeuta
Általános ápoló
0102 520088 5 év / 6 év 16
Egészségügy
(igazolt sportolók számára)
Rehabilitációs terapeuta 0103 520088 5 év 16
Kreatív Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező) 0104 520088 5 év 10
Kreatív Grafikus 0105 520088 5 év 12
Kreatív
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező) 0106 520088 5 év 4
Kreatív
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Grafikus 0107 520088 5 év 8
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Felvételi feltétel / Alkalmassági követelmények Szakmai és egészségügyi alkalmasság.
Felvételi alkalmassági elbeszélgetés
 • Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkező tanulóknak felvételi elbeszélgetés angol nyelven.
 • A kreatív ágazatra jelentkező tanulók hozzanak magukkal 5-6 db saját rajzot. A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
 • Az egészségügy ágazaton belül az igazolt sportolók számára hirdetett képzésnél szükséges az érvényes versenyengedély és az egyesület írásbeli ajánlása.
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 2021/2022-es tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2022.02.18-ig.
Írásbeli felvételi vizsga Van. Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.
Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje:

Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára: 2021. december 3.

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola 6724 Szeged, Kodály tér 1.

Központi írásbeli ideje: 2022. január 22. 10 óra

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

Felvételi alkalmassági elbeszélgetés
 • Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetés angol nyelven: 2022. február 22-23. és 25.
 • A kreatív ágazatra jelentkezők számára 2022. február 22-23. és 25.
  A kreatív ágazatra jelentkezők hozzanak magukkal 5-6 db saját rajzot. A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
A felvételi döntés alapja A felvételt meghatározó pontokat a hozott illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként (tanulmányi területenként) eltérő módon.
 • Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv és irodalom (egy tantárgynak számít, a két tantárgy átlagát vesszük figyelembe), matematika, történelem, idegen nyelv, biológia (egészségügyi ágazatra jelentkezőknél) vagy rajz (kreatív ágazatra jelentkezőknél). Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat.
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett osztályzatot az általános iskolában, valamelyik természettudományos tantárgy utolsó két érdemjegyét vesszük figyelembe.
 • Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény (matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: max. 50 pont = max. 100 pont)
 • Összesen elérhető pontszám: 150 pont. (max. 50 pont hozott pont + max 100 pont központi írásbeli felvételik alapján).
 • Az azonos pontszámot elért tanulók közül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a felvételi rangsorban előrébb kerülnek.
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2022. április 29-ig.
A képzés kezdete 2022/2023. tanév rendje szerint, várhatóan 2022. szeptember 1.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) mellett biológia és a komplex szakmai vizsgatárgy.
Emelt óraszámú képzés
 • 0102: Egészségügy (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
 • 0106: Divat-, jelmez- és díszlettervező (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
 • 0107: Grafikus (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Oktatott idegen nyelv angol vagy német.
Oktatott természettudományos tantárgyak 9. évfolyam:
 • komplex természettudományos tárgy
10-11. évfolyam:
 • 0101, 0102, 0103: biológia
 • 0104, 0105, 0106, 0107: fizika
A tanulmányokat záró vizsga
 • A 12. évfolyam végén három tantárgyból előrehozott érettségi vizsga.
 • A 13. évfolyam végén szakmai és érettségi vizsga.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2021. november 08.
 • 2021. december 01.
Ha a járvány helyzet lehetővé teszi!
Egyéb fontos tudnivalók Az öt év alatt közismereti és szakmai elméleti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati oktatás folyik. Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyelvet, matematikát, digitális kultúrát, magyar nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak jelentős részét.