Továbbtanulási lehetőségek 8. osztályosok számára a 2021/2022-es tanévben

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.
Telefonszám/Fax: +3662/550-486
Intézményvezető neve: Horváth Levente Attila
Intézményvezető e-mail címe: hla@kossuthzs-szeged.edu.hu
Pályaválasztási felelős neve: Palatinus Mirjam Erzsébet
Pályaválasztási felelős e-mail címe: mircsy13@gmail.com
OM azonosító (KIR technikai azonosító): 203385 (520088)
Feladatellátási hely kódja: 001
E-mail: suli@kossuthzs-szeged.edu.hu
Honlap: www.kossuthzs-szeged.edu.hu

Technikumi osztályok

Ágazati képzés (9-13. évfolyam)
Képzési forma: nappali

Ágazat Megszerezhető szakma (Szakmairány) Kódszám A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
Egészségügy Egészségügyi asszisztens
Rehabilitációs terapeuta
Általános ápoló
0101 5 év / 6 év 48
Egészségügy
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Egészségügyi asszisztens
Rehabilitációs terapeuta
Általános ápoló
0102 5 év / 6 év 16
Kreatív Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező) 0103 5 év 12
Kreatív Grafikus 0104 5 év 12
Kreatív
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező) 0105 5 év 4
Kreatív
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Grafikus 0106 5 év 6
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Felvételi feltétel / Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és egészségügyi alkalmasság.
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2021.02.19-ig.
Írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.
Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje: Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára: 2020.12.04.
A vizsgák helyszíne, ideje Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola 6724 Szeged, Kodály tér 1. Központi írásbeli ideje: 2021. január 23. 10 óra Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.
Felvételi alkalmassági elbeszélgetés
 • Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetés angol nyelven: 2021. február 25-26.
 • A kreatív ágazatra jelentkezők számára 2021. február 25-26.
  A kreatív ágazatra jelentkezők hozzanak magukkal 5-6 db saját rajzot. A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
Szóbeli felvételi vizsga Szóbeli felvételi vizsga nincs.
A felvételi döntés alapja A felvételt meghatározó pontokat a hozott illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként eltérő módon.
 • Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv és irodalom (egy tantárgynak számít, a két tantárgy átlagát vesszük figyelembe), matematika, történelem, idegen nyelv, biológia (egészségügyi ágazatra jelentkezőknél) vagy rajz (kreatív ágazatra jelentkezőknél). Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat.
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett osztályzatot az általános iskolában valamelyik természettudományos tantárgy utolsó két érdemjegyét vesszük figyelembe.
 • Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény (matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: max. 50 pont = max. 100 pont)
 • Összesen elérhető pontszám: 150 pont. (max. 50 pont hozott pont + max 100 pont központi írásbeli felvételik alapján).
 • Az azonos pontszámot elért tanulók közül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a felvételi rangsorban előrébb kerülnek.
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2021. április 30-ig.
A képzés kezdete 2021/2022. tanév rendje szerint, várhatóan 2021. szeptember 1.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) mellett biológia és a komplex szakmai vizsgatárgy.
Emelt óraszámú képzés
 • 0102: Egészségügy (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
 • 0105: Divat, jelmez és díszlettervező (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
 • 0106: Grafikus (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Oktatott idegen nyelv Angol vagy német.
Oktatott természettudományos tantárgyak 9. évfolyam:
 • komplex természettudományos tárgy
10-11. évfolyam:
 • 0101, 0102: biológia
 • 0103, 0104, 0105, 0106: fizika
A tanulmányokat záró vizsga
 • A 12. évfolyam végén három tantárgyból előrehozott érettségi vizsga.
 • A 13. évfolyam végén szakmai és érettségi vizsga.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2020. november 19. 10 óra
 • 2020. december 08. 10 óra
Ha a járvány helyzet lehetővé teszi!
Egyéb fontos tudnivalók Az öt év alatt közismereti és szakmai elméleti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati oktatás folyik. Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyelvet, matematikát, informatikát, magyar nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak jelentős részét.