Szakközépiskolai szakképzés

Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája

OM azonosító: 203052/002

Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.
Telefonszám/Fax: 62/550-486
E-mail: suli@kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Honlap: www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Intézményvezető neve: Horváth Levente Attila
Intézményvezető e-mail címe: hla@kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Pályaválasztási felelős neve: Palatinus Mirjam
Pályaválasztási felelős e-mail címe: ...
OM azonosító: 203052
Feladatellátási hely kódja: 002

Szakközépiskolai szakképzés

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára (9-11. évfolyam)

 • Képzési forma: nappali
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
Szakképesítés OKJ szám Kódszám A képzés
időtartama
(tanév)
Felvehető
létszám
(fő)
Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 0204 3 28
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Felvételi feltétel1 / Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és egészségügyi alkalmasság .
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2019.02.18-ig.
A felvételi döntés alapja Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján határozzuk meg a jelentkezők rangsorát:
 • 6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és biológia (természetismeret) tantárgyakból (max. 90 pont).
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet az általános iskolában, az adott tantárgyból a többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be.
 • Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek.
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2019. április 30-ig.
A képzés kezdete 2019/2020. tanév rendje szerint, várhatóan 2019. szeptember 1.
Oktatott idegen nyelv Angol vagy német.
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
A képzésben részvevők pályázhatnak az Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Programra.
Nyílt napok időpontjai
 • 2018. november 14. 10 óra
 • 2018. december 12. 10 óra
 • 2019. január 16. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók
 • A képzés gyakorlatorientált (a tanítási órák 1/3-a közismereti tantárgy, 2/3-a szakmai elmélet, ill. gyakorlat).
 • A képzés hiányszakmának minősül, így a tanulók - a jogszabályoknak megfelelően - ösztöndíjban részesülnek.
 • A szakmai vizsga után két év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető.

1 Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.