Technikumi képzés

Továbbtanulási lehetőségek 8. osztályosok számára

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola

OM azonosító: 203385/001

Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.
Telefonszám/Fax: 62/550-486
E-mail: suli@kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Honlap: www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Intézményvezető neve: Horváth Levente Attila
Intézményvezető e-mail címe: hla@kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Pályaválasztási felelős neve: Palatinus Mirjam
Pályaválasztási felelős e-mail címe: mircsy13@gmail.com
OM azonosító: 203385
Feladatellátási hely kódja: 001

Technikumi osztályok

Ágazati képzés (9-13. évfolyam)
Képzési forma: nappali

Ágazat Szakmacsoport Kódszám A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
Egészségügy Egészségügy 0101 5 48
Egészségügy Egészségügy (Emelt óraszámú nyelvi osztály) 0102 5 16
Kreatív kultúra és művészet (Korábban: Képző- és iparművészet) Művészet (Divat-, jelmez- és díszlettervező) 0103 5 16
Kreatív kultúra és művészet (Korábban: Képző- és iparművészet) Művészet (Grafikus) 0104 5 16
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Felvételi feltétel1 / Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és egészségügyi alkalmasság.
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 2. számú mellékletének megfelelően 2020.02.19-ig.
Írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.
Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje: Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára: 2019.12.06.
A vizsgák helyszíne, ideje Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola
6724 Szeged, Kodály tér 1.
Központi írásbeli ideje: 2020. január 18. 10 óra

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

Felvételi alkalmassági elbeszélgetés
 • Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetés: 2020. február 26-27.
 • A kreatív kultúra és művészet ágazatra jelentkezők számára 2020. február 26-27.
  A kreatív kultúra és művészet ágazatra jelentkező tanulók hozzanak magukkal 5-6 db tanulmányi rajzot és divattervezéshez kapcsolódó munkát (divatrajzot, mintatervet). A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
Szóbeli felvételi vizsga Szóbeli felvételi vizsga nincs.
A felvételi döntés alapja A felvételt meghatározó pontokat a hozott illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként eltérő módon.
 • Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv és irodalom (egy tantárgynak számít, a két tantárgy átlagát vesszük figyelembe), matematika, történelem, idegen nyelv, biológia (egészségügyi ágazatra jelentkezőknél) vagy rajz (kreatív kultúra és művészet ágazatra jelentkezőknél). Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat.
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett osztályzatot az általános iskolában valamelyik természettudományos tantárgy utolsó két érdemjegyét vesszük figyelembe.
 • Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény (matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: max. 50 pont = max. 100 pont 50%-ban kerül beszámításra)
 • Összesen elérhető pontszám: 100 pont. (max. 50 pont hozott pont + max 50 pont központi írásbeli felvételik alapján).
 • Az azonos pontszámot elért tanulók közül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a felvételi rangsorban előrébb kerülnek.
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2020. április 30-ig.
A képzés kezdete 2020/2021. tanév rendje szerint, várhatóan 2020. szeptember 1.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) mellett biológia és a komplex szakmai vizsgatárgy.
Emelt óraszámú képzés 0102: angol nyelv (heti 6 óra)
Oktatott idegen nyelv Angol vagy német.
Oktatott természettudományos tantárgyak 9. évfolyam: komplex természettudományos tárgy
10-12. évfolyam:
 • 0101, 0102: biológia
 • 0103, 0104: fizika
A tanulmányokat záró vizsga
 • A 12. évfolyam végén három tantárgyból előrehozott érettségi vizsga.
 • A 13. évfolyam végén OKJ szakmai vizsga és érettségi.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2019. november 12. 10 óra
 • 2019. december 11. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók A négy év alatt közismereti és szakmai elméleti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati oktatás folyik.
Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyelvet, matematikát, informatikát, magyar nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak jelentős részét.

1 Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.