Felnőttoktatás

Szakképzés érettségi után

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól, esti képzési formában.

Szakképesítés OKJ szám Képzési
forma
A képzés
időtartama
(tanév)
Felvehető
létszám
(fő)
Gyakorló ápoló 54 723 02 esti 2 34
Gyakorló ápoló 54 723 02 esti 1 34
Fogászati asszisztens 54 720 02 esti 2 34
Gyógyszertári asszisztens 54 720 03 esti 2 34
Perioperatív asszisztens 54 720 04 esti 2 34
Gyakorló szövettani asszisztens 54 725 05 esti 2 34
Radiográfiai asszisztens 54 725 09 esti 2 34
Gyógymasszőr 54 726 04 esti 2 34
Gyakorló mentőápoló 54 723 01 esti 2 34
Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02 esti 2 34
Ruhaipari technikus 54 542 02 esti 2 34
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány.
Kivétel: Az 1 éves esti tagozatos gyakorló ápolóhoz előképzettség szükséges: általános ápoló és általános asszisztens vagy szociális gondozó és ápoló végzettség.
Felvételi feltétel1 / Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság a megfelelő szakma elvégzéséhez. (Brunner Péter: Orvosi útmutató c. könyve szerint.)
Integrált felkészítés Nincs
A jelentkezés módja és ideje Az iskolában beszerezhető, vagy a honlapról letölthető jelentkezési lapon 2019. április 4-től június 21-ig.
Pótjelentkezés 2019. augusztus 21-ig.
Benyújtandó mellékletek: érettségi bizonyítvány (másolat), orvosi igazolás, nyilatkozat OKJ szakmai végzettségről (honlapról letölthető), felbélyegzett boríték.
A felvételi döntés alapja Túljelentkezés esetén az érettségi vizsga eredményét vesszük figyelembe.
A felvételről való értesítés módja és ideje Postai úton megküldött levélben, 2019. július 6-ig.
A képzés kezdete 2019/2020. tanév rendje szerint, várhatóan 2019. szeptember 1.
Oktatott idegen nyelv Angol vagy német.
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga.
Nyílt napok időpontjai
  • 2019. január 16. 10 óra
  • 2019. március 20. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók A 2. évfolyamot követően a gyakorló szint elérése után lehetőséget biztosítunk a magasabb szintű OKJ végzettség megszerzésére:
  • Ápoló 55 723 01 (+1 év ráépülés).

Esti tagozaton a második szakma megszerzése is ingyenes.

Szakképzés - Szakképesítés-ráépülés

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 15. évfolyamtól, esti képzési formában.

Szakképesítés OKJ szám Képzési
forma
A képzés
időtartama
(tanév)
Felvehető
létszám
(fő)
Ápoló 55 723 01 esti 1 68
Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11 esti 0,5 34
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány + Szakmai előképzettség (Gyakorló ápoló; Fogászati asszisztens)
Felvételi feltétel1 / Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság a megfelelő szakma elvégzéséhez. (Brunner Péter: Orvosi útmutató c. könyve szerint.)
Integrált felkészítés Nincs
A jelentkezés módja és ideje Az iskolában beszerezhető, vagy a honlapról letölthető jelentkezési lapon 2019. április 4-től június 29-ig.
Pótjelentkezés 2019. augusztus 21-ig.
Benyújtandó mellékletek: érettségi bizonyítvány (másolat), szakmai előképzettséget igazoló bizonyítvány (másolat), orvosi igazolás, nyilatkozat OKJ szakmai végzettségről (honlapról letölthető), felbélyegzett boríték.
A felvételi döntés alapja Túljelentkezés esetén az érettségi vizsga, illetve a szakmai előképzettséget igazoló bizonyítvány eredményét vesszük figyelembe.
A felvételről való értesítés módja és ideje Levélben e-mailen keresztül, 2019. július 6-ig.
A képzés kezdete 2019/2020. tanév rendje szerint, várhatóan 2019. szeptember 1.
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga.
Nyílt napok időpontjai
  • 2019. január 16. 10 óra
  • 2019. március 20. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók Esti tagozaton a második szakma megszerzése is ingyenes.

1 Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.