Továbbtanulási lehetőségek 8. osztályosok számára

Az iskola adatai

 • Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
 • OM azonosító: 203052
 • Feladatellátási hely kódja: 002

Szakgimnáziumi osztályok

(9-12. évfolyam, nappali képzési forma)

Ágazat Szakmacsoport Kódszám A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő)
Egészségügy Egészségügy 0201 4 + 1 64
Képző- és iparművészet Művészet 0202 4 + 1 32
Szociális Szociális szolgáltatások 0203 4 + 1 32

Az egészségügyi ágazatban az érettségi utáni szakképzésben megszerezhető szakmai végzettség: gyakorló ápoló, gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens, radiográfiai asszisztens, fogászati asszisztens, gyógyszertári asszisztens lehet.

A képző- és iparművészeti ágazatban az érettségi utáni szakképzésben megszerezhető szakmai végzettség: divat- és stílustervező.

A szociális ágazatban az érettségi utáni szakképzésben megszerezhető szakmai végzettség: kisgyermekgondozó, -nevelő.

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és egészségügyi alkalmasság.
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és ideje Jelentkezés a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében leírt határidő szerint: 2017.02.15-ig, a tanulók/szülők által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot és tanulói adatlapot a nyolcadik évfolyamot végző tanulók az általános iskolájukban, vagy az Internetről (www.oktatas.hu) térítésmentesen szerezhetik be, illetve tölthetik le.
Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára: 2016.12.09.
Az írásbeli felvételi vizsga tárgya Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.
Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.
Felvételi alkalmassági elbeszélgetés A képzőművészeti ágazatra jelentkezők számára 2017. február 20.
A tanulók hozzanak magukkal 5-6 db tanulmányi rajzot és divattervezéshez kapcsolódó munkát (divatrajzot, mintatervet). A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
A szóbeli felvételi vizsga Szóbeli felvételi vizsga nincs.
A felvételi eredmények értékelési szempontjai Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján határozzuk meg a jelentkezők rangsorát:
 • 6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és biológia (természetismeret) tantárgyakból, valamint a két utolsó év informatika/rajz osztályzata (max. 100 pont).
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet az általános iskolában, az adott tantárgyból a többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény (matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: max. 50 pont = max. 100 pont).

Összesen elérhető 200 pont.

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek.

Az írásbeli felvételi vizsga tervezett helye és ideje Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
6724 Szeged, Kodály tér 1.
Központi írásbeli: 2017. január 21. 10 óra
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2017. április 26-ig.
A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 2017. szeptember 1.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) mellett testnevelés és a komplex szakmai vizsgatárgy.
Emelt óraszámú képzés Nincs
Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német.
A tanulmányokat záró vizsga A képzés a 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgával és szakképesítés megszerzésével zárul. Érettségivel megszerezhető szakképesítések: 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens, 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és projektszervező, 52 761 01 Családsegítő asszisztens.
A 13. évfolyam végén OKJ szakmai vizsga a választott szakképzésnek megfelelően.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2016. november 10. 10 óra
 • 2016. december 8. 10 óra
 • 2017. január 11. 10 óra
Oktatott természettudományos tantárgyak A természettudományos tantárgyak közül biológiát, fizikát és természetismeretet oktatunk.
Egyéb fontos tudnivalók A négy év alatt közismereti és szakmai elméleti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati oktatás folyik. Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyelvet, matematikát, informatikát, magyar nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak jelentős részét.

Szakközépiskolai szakképzés

(9-11. évfolyam, nappali képzési forma)

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Kódszám A képzés
időtartama
(év)
Felvehető
létszám
(fő)
Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 0204 3 28
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és egészségügyi alkalmasság .
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és ideje Jelentkezés a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében leírt határidő szerint: 2017.02.15-ig, a tanulók/szülők által kitöltött, az általános iskola által továbbított jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot és tanulói adatlapot a nyolcadik évfolyamot végző tanulók az általános iskolájukban, vagy az Internetről (www.oktatas.hu) térítésmentesen szerezhetik be, illetve tölthetik le.
Az írásbeli felvételi vizsga Nincs
A szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi eredmények értékelési szempontjai Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján határozzuk meg a jelentkezők rangsorát:
 • 6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és biológia (természetismeret) tantárgyakból (max. 90 pont).
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet az általános iskolában, az adott tantárgyból a többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be.
 • Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek.
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2017. április 26-ig.
A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 2017. szeptember 1.
Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német.
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2016. november 10. 10 óra
 • 2016. december 8. 10 óra
 • 2017. január 11. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók
 • A képzés gyakorlatorientált (a tanítási órák 1/3-a közismereti tantárgy, 2/3-a szakmai elmélet, ill. gyakorlat).
 • A képzés hiányszakmának minősül, így a tanulók - a jogszabályoknak megfelelően - ösztöndíjban részesülnek.
 • A szakmai vizsga után két év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető.